Uspješno okončan projekt „Ključ kulture za sve generacije“

Datum objave: 28. 10. 2020.

 

Pučko otvoreno učilište Krapina završilo je s provedbom projekta „Ključ kulture za sve generacije“ vrijednog 791.200,80 kuna te je tim povodom u Krapini  26. listopada ove godine održana završna konferencija za novinare. Na konferenciji su govorili članica KUD-a Ilirci Krapina Ljiljana Duš, tajnik Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Radovan Novina, umjetnički voditelj Gradskog puhačkog orkestra Krapina mag. mus. Davor Zrinščak, predsjednica Udruge distrofičara Krapina Mirjana Janžek i gradonačelnik  Krapine gosp. Zoran Gregurović. Europska unija sufinancirala je 85% projektnih troškova u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok je ostatak od 15%  financiralo Ministarstvo kulture RH iz Državnog proračuna. Projekt je započeo 29. listopada 2018. godine, a završio 28. listopada 2020. godine. Partneri Pučkom otvorenom učilištu Krapina u provedbi projekta bili su grad Krapina, KUD Ilirci, Udruga distrofičara Krapina, Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina te Gradski puhački orkestar Krapina.

Voditeljica projekta Ksenija Cerovečki navela da su glavne projektne aktivnosti bile edukacija i podizanje javne svijesti u području upravljanja u kulturi te priprema i provedba kulturno- umjetničkih programa uz aktivno uključivanje građana.

Zoran Gregurović, gradonačelnik grada Krapine, pohvalio je sve sudionike projekta, a  kao važan rezultat istaknuo je donošenje  Akcijskog plana razvoja sudioničkog upravljanja u kulturi u kojem su identificirani  problemi i njihova rješenja te rokovi provedbe. Također je  formiran i Savjet za kulturu Grada Krapine kao savjetodavno tijelo gradonačelnika. Projektni rezultati doprinijet će daljnjem razvoju kulture koja je važan dio identiteta Krapine.

Davor Zrinščak, dirigent i umjetnički voditelj Gradskog puhačkog orkestra Krapina, naveo je da su sredstva iz projekta omogućila financiranje rada dvojice dirigenata tijekom gotovo dvije godine trajanja projekta, nabavu 4 nova kvalitetna instrumenata te 10 pultova za note, a izvedena su i dva nova glazbena programa.

FOTO: POU Krapina, Filip Pavić, Darko Herceg, Dragan Vidović