Otvaranje Tjedna kajkavske kulture Krapina 2016.

Datum objave: 05. 9. 2016.

U Krapini je u nedjelju 4. rujna svečano otvoren 51. tjedan kajkavke kulture Krapina 2016. Nezaobilazni aktivni sudionik programa otvaranja bio je i Gradski puhački orkestar Krapina. Prije samog čina otvaranja orkestar je zajedno s Krapinskim mažoretkinjama predvodio tradicionalni dječji korzo od osnovne škole Ljudevit Gaj do središnjeg gradskog trga. Gradski puhački orkestar Krapina je u programu otvaranja izveo državnu himnu, jednu prigodnu zagorsku koračnicu te za podizanje festivalske zastave izveo himnu festivala „Popevke sem slagal“. Po završetku predstavljanja dječjih skupina koje se sudjelovale u korzu, orkestar je još 20-tak minuta svirao na krapinskom Trgu Ljudevita Gaja do sljedećeg programa koji je potom uslijedio.