Izborna godišnja skupština

Datum objave: 11. 3. 2017.

Udruga Gradski puhački orkestar i mažoretkinje Krapina u petak je 10. ožujka održala svoju redovnu Izvještajno- izbornu skupštinu za 2016. godinu. Skupština je održana u prostorijama Vatrogasnog doma DVD-a Lepajci. Na skupštini su prezentirana izvješća o radu Udruge za proteklu godinu koja su jednoglasno usvojena. Na skupštini su donesene i izmjene Statuta Udruge kojim je Udruga promijenila ime u Gradski puhački orkestar Krapina. Kao što je već napomenuto bila je to i izborna skupština pa su izabrani novi Upravni i Nadzorni odbor te dužnosnici Udruge. U novi Upravni odbor izabrani su Antun Presečki, Branko Cvrtila, Dragan Vidović, Ivica Cvrtila, Ivica Sinković, Krešo Lončarek i Ivan Tušek. U novi Nadzorni odbor izabrani su Juraj Lončarek, Josip Matačić i Boris Hršak. Za predsjednika Udruge Gradski puhački orkestar Krapina izabran je Antun Presečki, za dopredsjednika Branko Cvrtila, a za tajnika i blagajnika Udruge Dragan Vidović. Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Juraj Lončarek. Potom je prezentiran program rada i financijski plan za ovu godinu koji su jednoglasno usvojeni. Na skupštini je svečano potpisan ugovor između grada Krapine i naše Udruge o izradi svečanih odora za Gradski puhački orkestar Krapina i Krapinske mažoretkinje kojeg je u ime grada potpisao gradonačelnik Zoran Gregurović, a u ime Udruge predsjednik Antun Presečki, a temeljem odluke Gradskog vijeća grada Krapine o proglašenju Gradskog puhačkog orkestra Krapina i Krapinskih mažoretkinja Protokolarno-ceremonijalnim postrojbama grada Krapine. Naposljetku je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović voditelju i dirigentu orkestra Branku Cvrtila uručio priznanje gradonačelnika za dugogodišnji doprinos promicanju limene glazbe te obogaćivanje kulturne ponude i promicanje imena grada Krapine.